Van Kegelhuis naar Gezondheidscentrum
- transformatie -

Haalbaarheidsstudie 

Buro Rotter onderzocht voor de haalbaarheid van de transformatie van een leegstaand kegelhuis, compleet met nog aanwezige kegelbanen, tot een moderne huisartsenpraktijk zowel de potentie als de uitdagingen van een dergelijke herbestemming. 

De studie begon met een grondige beoordeling van de structurele integriteit van het kegelhuis. Daarnaast werd de compatibiliteit van de bestaande ruimtelijke indeling met de vereisten voor een huisartsenpraktijk onderzocht, met speciale aandacht voor de mogelijkheid om voldoende behandelkamers, een wachtruimte, receptie, en eventueel laboratoriumfaciliteiten te creëren.

Een sleutelaspect van de studie is het onderzoeken van manieren om de unieke kenmerken van het kegelhuis, zoals de kegelbanen, te behouden of te integreren in het nieuwe ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld door een van de banen te behouden als een historisch element in de wachtruimte of door het hout van de banen te hergebruiken in de afwerking van balies of meubilair. 

De transformatie van een recreatieve ruimte naar een medische faciliteit brengt aanzienlijke aanpassingen met zich mee, waaronder de installatie van moderne HVAC-systemen voor een optimale luchtkwaliteit, het waarborgen van toegankelijkheid voor mensen met een beperking, en het voldoen aan de strenge gezondheids- en veiligheidseisen. Daarnaast moet de akoestiek van het gebouw worden aangepast om een rustige en vertrouwelijke omgeving te garanderen voor patiënten en personeel.

Locatie                       Zwolle

Fotograaf                   Eigen beheer

Discipline                   Haalbaarheidsstudie